O radioamaterstvu

Kaj je radioamaterstvo?

Radioamaterstvo je hobi, ki vključuje uporabo in izdelavo radijskih naprav ter vzpostavljanje globalnih radijskih zvez. To je svet, kjer se ljubitelji tehnologije učijo o elektroniki, radiotehniki ter izmenjujejo sporočila in ideje preko radijskih valov. Radioamaterji, ki morajo opraviti izpit za svoje delo, pogosto prispevajo k reševanju v izrednih razmerah, hkrati pa njihova dejavnost združuje teorijo in prakso v navdušujoč hobi.

Postaja nekoč in danes

Radijska postaja leta 1920 in danes.

ZGODOVINA RADIOAMATERSTVA:

Zgodovina radioamaterstva se začne v drugi polovici 19. stoletja z naraščajočim zanimanjem za elektrotehnične inovacije. Z odkritjem telegrafa v ZDA leta 1844 in kasneje telefona leta 1876 so se odprle možnosti za daljinsko žično komunikacijo. Ključni razvoj je prineslo odkritje radijskih valov, ki so omogočili brezžično komunikacijo. Prva radijska zveza med Francijo in Anglijo je bila vzpostavljena leta 1899, prvo transatlantsko sporočilo pa leta 1903. V začetku 20. stoletja je nastalo radioamatersko gibanje, ki je združevalo ljubitelje radiotehnike. V ZDA je bila ustanovljena prva radioamaterska organizacija ARRL leta 1914. Radioamaterji so igrali pomembno vlogo pri razvoju radijskih tehnologij, vključno z odkritjem uporabe meteorskih sledi in Lune za vzpostavljanje zvez. Razvoj elektronike je dodatno spodbudil inovacije na tem področju, kar je pripomoglo k širjenju radioamaterske skupnosti po vsem svetu.

Nekatere definicije

Klicni Znak je edinstvena koda, ki jo radioamaterji uporabljajo za identifikacijo med radijskimi komunikacijami. Na primer S59DAP:

  • S5 je prefiks, ki označuje državo Slovenijo
  • 9DAP je sufiks, ki označuje določeno radijsko postajo.

Klicni znak se oddaja obvezno na začetku radijske zveze.

Telegrafija je način vzpostavljanja radijskih zvez s pomočjo Morse-koda, ki je mednarodno dogovorjen sistem kodiranja črk, številk in ločil v obliki črt in pik.
Najbolj znan je mednarodni znak za stisko SOS (Save Our Souls), ki ga odtipkamo takole:

. . . _ _ _ . . .

 

Morse codeTaster

Kaj je hitreje, sms ali telegrafija?

Telefonija je način vzpostavljanja zveze s pomočjo govora.
V primeru motenj, pa tudi za zagotavljanje točnosti se uporablja črkovanje tako da se posamezno črko ponazori z besedo.
S59DAP je tako SOČA 5 9 DRAVA ANKARAN PIRAN
oz. mednarodno SIERRA 5(five) 2(two) DELTA ALFA PAPA.

ARG – amatersko radiogoniometriranje ali “LOV NA LISICO” je aktivnost, kjer udeleženci iščejo skrite radijske oddajnike s pomočjo sprejemnikov. To je zabavna in tehnična igra, ki združuje radijske veščine in navigacijo.

Hamspirit je izraz, ki opisuje duh prijateljstva, spoštovanja in sodelovanja v radioamaterski skupnosti.

QSL kartica je kartica podobnega formata kot dopisnica ali razglednica in pomeni fizično potrditev vzpostavljene zveze. Kratica v Q-kodu pomeni »potrjujem sprejem«.

qsl kartica
Primer qsl kartice.

Q-kod
Q-kod je sistem kratkih kod, ki ga radioamaterji uporabljajo za poenostavitev in pospešitev radijskih komunikacij, še posebej pri premostitvi jezikovnih ovir. Te kode lahko delujejo kot vprašanja ali odgovori, odvisno od konteksta. Na primer, “QRU?” pomeni vprašanje, ali ima sogovorec kaj sporočiti, “QRL?” pomeni vprašanje o zasedenosti, medtem ko “QSL” pomeni potrditev sprejema. Ta sistem omogoča hitro in učinkovito komuniciranje med radioamaterji po vsem svetu.

Kratice
V radijskih komunikacijah se uporabljajo kratice za učinkovito izmenjavo informacij. Te kratice so predpisane s pravilnikom in omogočajo jasno in hitro komunikacijo. Primeri takšnih kratic vključujejo “CQ” za splošni poziv, “OK” za potrditev, “XYL” za ženo, “OM” za starega znanca in druge. Te kratice poenostavljajo radijske zveze in so standardizirane za uporabo med radioamaterji.

RST-kod in Raport
RST-kod je metoda ocenjevanja radijskih signalov, kjer “R” pomeni čitljivost signala, “S” njegovo moč in “T” kakovost tona. Vsaka komponenta se oceni z določeno številko; na primer, 599 pomeni zelo čist, močan in lahko čitljiv signal. Ta sistem je pomemben za jasnost radijske komunikacije.

Univerzalni lokator (UL)
Univerzalni lokator (UL) je sistem, ki ga radioamaterji uporabljajo za določanje natančne lokacije radijske postaje, znanega kot QTH. Sestavljen je iz šestih znakov: dveh črk, dveh številk in še dveh črk, ki skupaj označujejo specifično geografsko območje.

QTH lokator v Tolminu je JN66UE

Dnevnik radijske postaje je zvezek, v katerem radioamaterji beležijo podrobnosti o vzpostavljenih radijskih zvezah. Vključuje datum, čas začetka zveze po UTC, klicni znak druge postaje, uporabljeni frekvenčni pas, raport, vrsto oddaje in podpis operaterja. Pogosto se vanj zabeleži tudi dodatne informacije, kot so RST ocena in UL lokator.

Konstruktorstvo (tudi DIY oz. samogradnja)

v radioamaterstvu obsega izdelavo in prilagajanje radijskih naprav, kot so antene, radijske postaje in druga elektronska oprema. Ta dejavnost spodbuja kreativnost in tehnično veščino, saj radioamaterji razvijajo in gradijo lastno opremo za uporabo v svojih komunikacijah.

konstruktor

Povezave:
Bili smo tudi na radiu (poslušaj oddajo).
Oddaja na radiu – nočni program o radioamaterstvu (poslušaj oddajo).
Radioamaterji na televiziji – polnočni klub (poglejte si tukaj).
Lahko pa preberete kaj več tudi na wikipediji.
Razlika med CB radio klubom in radioamaterskimi društvi leži predvsem v frekvencah in pravilih. CB (Citizen Band) radio uporablja omejen nabor frekvenc (običajno 27 MHz) in ni potrebno opravljati izpita, medtem ko radioamaterji dostopajo do širšega spektra frekvenc in zahtevajo opravljen izpit. Radioamaterji uporabljajo klicne znake in se pogosto ukvarjajo s telegrafijo ter sodelujejo na tekmovanjih, kar je v CB skupnostih manj pogosto.

 

Če vas zanima več o radioamaterstvu in kako se vzpostavljajo radijske zveze z oddaljenimi kraji, ste vabljeni, da obiščete klubski prostor v Tolminu, Trg tigrovcev 5. Klub je odprt večina petkov med 18:00 in 20:00. To je odlična priložnost za spoznavanje radioamaterstva in njegovih raznolikih aspektov.

Radioamaterji danes, vedno več nas je!